📖DELIL📚
1.22K members
115 photos
6 videos
609 links
Projekat pod nazivom "Delil" je namijenjen za širenje korisnih stvari vezanih za Allahovu dzelle še'nuhu vjeru koja je spas za svakog covjeka na ovom i na buducem svijetu. Delil uredjuju studenti islamskih nauka i njihovi saradnici.
Download Telegram
to view and join the conversation
◻️Spokoj duše je u postu◻️

📝Prenosi se od ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: "Post mjeseca-Ramazana je sabur, a post tri dana od svakog mjeseca otklanja zavist, bes, licemjerstvo."

El-Munziri - Et-Tergibu we-Terhib, 2/134📚
T.me/kanal_delil
📝Post je velika škola, postači u njemu stiču lijep moral, napuštaju loša, pokuđena svojstava, navikavaju se na klonjenje zabranjenih, haram stvari i prestaju da sudjeluju u lošim djelima.

🔖Od lijepih svojstava koje postač stiče je:
Sabur-strpljenje.

🖇Post objedinjuje tri vrste sabura, a to su:

🔷Strpljenje na pokornosti Allahu, na nepokornosti Allahu, i na određenjima(iskušenjima) Uzvišenog Allaha.

🔶Pa je insan strpljiv na pokornosti Allahu; jer on strpljivo izvršava tu pokornost. I strpljiv je na nepokornosti prema Allahu; jer se on kloni onoga što je zabranjeno postaču.

🔻I strpljiv je na iskušenjima od Allaha; jer postača zadesi bol od gladi i žeđi, i lijenost i malaksalost.
Zato je post od najvećih vrsta sabura, jer on objedinjuje njegove tri vrste, a Allah subhanehu we te'ala je rekao: "...samo će onima koji budu strpljivi nagrada njihova biti isplaćena bez obračuna."

✍🏻Dorar Senije(naučno istraživački institut)
T.me/kanal_delil
📝"Namaz je najobaveznija stvar koja se veže za vanjska djela, i on je prethodnica svakog djela i dobročinstva. Allah je uzdigao svoga Poslanika k sebi iznad nebesa da bi mu propisao namaz, pa mu je poslao Džibrila da mu predvodi namaze, pa ga je podučio namaskim vremenima i svojstvima, a nakon toga je rekao(sallallahu alejhi ve sellem) svome ummetu:

🔖'Klanjajte kao što mene vidite da ja klanjam.' I ovo je najveći oslonac koji se traži i najčvršća veza za koju se čvrsto drži."

✍🏻Sifatu-salat - šejh Abdulaziz et-Tarifi
T.me/kanal_delil
📝Rekao je Fudajl b. 'ijad, rahimehullah: "Ni jedan organ nije draži Allahu od jezika koji govori istinu, a ni jedan organ nije prezreniji Allahu od jezika koji laže."

(Ravdatu el-'ukala, ibn Hibban Ebu Hatim El-busti, 52)📚
T.me/kanal_delil
📝Rekao je Ebu Bekr, radijallahu anhu:

🔖Najveći vid iskrenosti je ispunjavanje emaneta, a najveći vid laži je pronevjera"
(El-Bejheki, Es-sunenu el-kubra, 13009)📚
T.me/kanal_delil
◽️Pravilo◽️

📝Ako ti se dogodi da biraš između oprosta i kazne uvijek daj prednost oprostu. Uistinu je greška kod oprosta lakša od toga da pogriješiš u kažnjavanju.

🔻Neka ti ovo bude moto u životu.

✍🏻Dr. Saad El Haslan
T.me/kanal_delil
📝Kaže šejh Abdulaziz Et Tarifi, hafizahullah:

🔖Od tragova Kur'ana su:

🔷- Milost, kao što je došlo u govoru Uzvišenog:
"A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite – da bi vam milost ukazana bila." - El-'Araf, 204

🔶- Sigurnost umova od prohtjeva, kaže Uzvišeni:
"Objavljujemo je kao Kur’an na arapskom jeziku da biste razumjeli." - Jusuf, 2

🔺- Budnost nakon nemara, kaže Uzvišeni:
"...tako što ti ovaj Kur’an objavljujemo, iako si prije njega jedan od neukih bio." - Jusuf, 3

🔻- Uputa nakon zablude, kaže Uzvišeni:
"Zaista je ovaj Kur’an uputa ka putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika."
- El-Isra', 9

🖇- Lijek od srčanih i tjelesnih bolesti, kao što kaže Uzvišeni: "Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima." - El-Isra', 82

🔻- Sreća, kao što kaže Uzvišeni:
"Ne objavljujemo ti Kur’an da se mučiš." - Ta-ha, 2

Horosanija, str.154📚
T.me/kanal_delil
Ko je brat Abdulmedžid el Harbi koji sarađuje sa Delilom i čije klipove prevodimo?

On je svršenik fakulteta šerijata na univerzitetu "Imam" u Rijadu i visokog instituta za kadije na istoimenom univerzitetu. Sa svojih 12 godina je počeo sa hifzom Kur'ana i hadisa. Učio je kod mnogo šejhova, a od onih kod kojih je najviše sjedio su: Šejh Abdulaziz er Radžihi, Šejh ibn Džibrin rahimehullah, Šejh Abdurrahman el Berrak, Šejh Abdullah ibn Mani' er Ruki (od najprisnijih učenika šejha Bin Baza), Šejh Abdulkerim el Hudajr, Šejh Abdullah es Sad..
Šejh Abdullah Sad mu je dao idžaze u svim rivajetima koje šejh ima.
Kod šejha Abdullaha er Rukija je takođe hifzao hadis i učio fikh. Kod šejha Abdulkerima el Hudajra je bio devet godina, pred njim čitao i učio razne nauke. Brat ima 36 godina, a poznaje napamet 6 poznatih hadiskih zbirki.
📝Neki čovjek je učio pred Jahjom ibn Muazbom ajet: "..pa mu lijepim riječima govorite.."

📜Pa zaplaka Jahja i reče: "Allahu moj, ovo je tvoja blagost prema onome koji kaže za sebe da je bog, pa kakva li je tvoja blagost prema onome ko kaze da si Ti Bog?!

🔻Ovo je blagost prema onome ko kaže: "Ja sam vaš najuzvišeniji gospodar", a šta je sa onim koji kaže: "Slavljen je moj najuzvišeniji Gospodar"?

(Tefsir Imama Begavija 274/1)📚

T.me/kanal_delil
🔴 Nastupanjem akšam namaza, nastupilo je vrijeme izdvajanja sadekatul-fitra.
🍀Čišćenje postača i opskrba siromašnom

📝Prenosi Abdullah b. Abbas, radijellahu anhu:

"Propisao (naredio) je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sadekatul-fitr kao čišćenje za postača od grešaka i ružnog govora i kao opskrbu za siromašne; pa ko ga dadne prije bajram namaza bit će mu primljeno, a ko ga dadne nakon bajram namaza to mu je kao obična sadaka.

Ebu Davud 📚
T.me/kanal_delil
◻️POČASTI SAMOG SEBE◻️

📝Imām Ibnul-Kajjim, rhm, je rekao: "Onaj ko želi da počasti samog sebe, neka ne govori osim ono o čemu ima znanja. "I'alamul-muvekki'in, 2/117.📚
T.me/kanal_delil
◻️Laž ne opstaje◻️

📝Dzahili, protivnici Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, su izrekli i napisali na hiljade stihova psovki i laži na račun Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a pjesništvo je u to vrijeme bio glavni medij Arapa.

🔖Historija nije zabilježila ništa od toga, a zabilježila je sve govore Poslanika, sallallahu alejhi ve
selleme.

🖇Tako je i sa svakim onim koji ga slijedi, ko što je došlo u Kur'anu:" Ja i svaki onaj koji me slijedi." (Sura Jusuf, 108)📚

✍🏼Šejh AbdulAziz Et Tarifi
T.me/kanal_delil
📝Rekla je Aiša, radijellahu anha: "Vi doista zapostavljate najbolji ibadet: skromnost"

(En-nesai, Es-sunenu el-kubra, 10/405)📚
T.me/kanal_delil